kopertafilatelia.maltanska@gmail.com

phone +48 505 691 291

tytul

AKTUALNOŚCIWrzesień 2020

Święta Warmia
SZLAK PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNY


W roku 2020 wzięliśmy udział w projekcie pn. "Św. Warmia. Szlak pielgrzymkowo-turystyczny". Dzięki temu powstały takie wydanictwa, jak: mapa Warmii z naniesionym szlakiem, broszura informacyjna oraz karnet z widokówkami miejsc ze szlaku św. Warmii. Wszystkie wyżej wymienione wydawnictwa można u nas zakupić. W tym celu prosimy kontaktaktować się z nami poprzez e-mail.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Październik 2019
Nowa siedziba Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Leśnej 36

Lesna 36


18 maja 2019
Matka Nadziei Zakonu Maltańskiego

Matka nadziei Zakonu Mlatańskiego Matka Boża z Damaszku to ikona starożytna, typu Hodegetria, o wyjątkowych walorach artystycznych, a jednocześnie z niezwykle bogatą historią i legendą zarazem. Historia Ikony rozciąga się na przestrzeni wielu wieków, od wieku XI aż do czasów współczesnych, a geograficznie – od Damaszku, poprzez Rodos do wyspy Malta. Wręcz od samego znanego początku jej dzieje krzyżują się z chwalebnymi dziejami Zakonu maltańskiego, a także jego dramatami.

karnet


18 lutego 2019
VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach
Święto Dziennikarzy Warmii i Mazur


karnet


14 sierpnia 2018
250. rocznica uruchomienia poczty na Warmii przez biskupa Ignacego Krasickiego

Pocztę na Warmii uruchomił biskup Ignacy Krasicki, a ruszyła ona w pierwszych dniach stycznia 1768 roku. Stosowne zarządzenie wydał Ignacy Krasicki w 1767 roku, a wdrożeniem jego w życie zajął się biskupi ekonom, człowiek o niepospolitych zdolnościach administracyjnych, kanonik Tomasz Szczepański. Wspierał go burmistrz Braniewa Franciszek Oestreich. W dokumentach pocztę nazwano kursorią, a przewóz korespondencji pocztowym kursem. Centralny urząd pocztowy ulokowany został w Braniewie, w mieście leżącym na ruchliwym szlaku między Gdańskiem a Królewcem.

karnet


14 lipca 2018
XXI Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

arkusik


16 czerwca 2018
35. rocznica koronacji obrazu Matki Pokoju ze Stoczka Klasztornego

Bazylika w Stoczku Klasztornym została wybudowana przez Biskupa Warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego, jako wotum wdzięczności za podpisanie rozejmu ze Szwedami w dniu 12 września 1635 roku. Do wybudowanej świątyni w 1640 roku ksiądz Biskup sprowadził z Rzymu kopię Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore. W 1687 roku Obraz Matki Bożej otrzymał szatę ufundowaną przez kardynała Michała Radziejowskiego, bratanka króla Jana III Sobieskiego. Obraz Matki Pokoju został koronowany przez św. Jana Pawła II dnia 19 czerwca 1983 roku.

arkusik


1-2 czerwca 2018
XIV Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Pieśń „O Warmio moja miła”, skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego, została przyjęta przez Radę Miasta Olsztyna jako oficjalny hymn i hejnał miasta 20 czerwca 2000 roku.
2 czerwca to dzień, w którym olsztyniacy obchodzą święto swojego hymnu, ustanowione na pamiątkę jego prawykonania właśnie 2 czerwca 1920 roku w Olsztynie. Od kilkunastu lat rocznicę tego wydarzenia przypomina Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr organizując festiwal „O Warmio moja miła” organizowany w celu promowania hymnu Warmii, twórczości jego autora oraz regionu w kraju i na świecie.

Arkusz nalepek


12 maja 2018
Pielgrzymka władz wojewódzkich i samorządowych woj. warmińsko-mazurskiego do Świętej Lipki

Na mocy reformy samorządowej 20 lat temu wyodrębniono w Polsce 16 województw, w tym województwo warmińsko-mazurskie. Rocznicę tą samorządowcy woj. warmińsko-mazurskiego postanowili uczcić pielgrzymką do Świętej Lipki. O wyborze celu pielgrzymki zdecydowała 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej dokonana przez ówczesnych kardynałów: Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski i Karola Wojtyłę - późniejszego papieża Jana Pawła II.

seria znaczków


9-14 kwietnia 2018
Krajowa Wystawa Filatelistyczna "665 lat Olsztyna i 100. rocznica odzyskania niepodległości Polski"


 

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HOŁDU PRUSKIEGO W OLSZTYNIE

Archiwum walorów

ZNAK ZAKUP PROSPOŁECZNY certyfikat

Stowarzyszenie Sympatków Filatelll Malatńskiej zostało laureatem konkursu "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach". Od tego momentu ma prawo do posługiwania się certyfikatem promującym sektor ekonomii społecznej w Polsce, czyli Znakiem Zakup Prospołeczny. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Wystawa filatelistyczna z okazji 250 rocznicy uruchomienia poczty na Warmii przez biskupa Ignacego Krasickiego Wystawa ma miejsce w Muzeum Warmii i Mazur na zamku w Olsztynie.
Wystawa została otwarta 7 września 2018 r. i potrwa do 10 września. W dniach 12-26 września wystawę będzie można zobaczyć w Muzeum Nowocześności w Olsztynie.


Nasz nowy namiot rozstawiony w dniu pielgrzymki samorządowców woj. warmińsko-mazurskiego do Świętej Lipki.


Zamów całoroczny kalendarz ze swoim zdjęciem.
Przy zamówieniu min. 100 szt. ceny hurtowe!

 

Przejdź do zakładki zamówienia.


POLIGRAFIA

Stowarzyszenie świadczy usługi poligraficzne oraz organizuje kompleksową obsługa wydarzeń aktualnych i historycznych.
Oferta poligraficzna obejmuje: katalogi szyte; teczki ofertowe; koperty; notesy; ulotki; plakaty; kartki pocztowe; wizytówki; zaproszenia; papiery firmowe itp.
Proponujemy konkurencyjne ceny!


Zakon Maltański

Zakon Św. Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstały w Jerozolimie ok. roku 1050, jest on zakonem świeckim, tradycyjnie o charakterze wojskowym, rycerskim, szlacheckim. Ma 12,500 członków; niektórzy z nich to Bracia Profesi którzy składali śluby posłuszeństwa. Inni kawalerowie i damy są członkami świeckimi, oddając się sprawowaniu chrześcijańskich cnot i dobroczynności. Rycerze Maltańscy wyróżniają się swoim zaangażowaniem w doskonaleniu duchowości w Kościele i pracy w służbie ubogim i chorym. Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, podsumowanymi w haśle Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę Dam i Kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej i działalność medyczną i społeczną. Obecnie, Zakon prowadzi działalność w przeszło 120 krajach.