kopertafilatelia.maltanska@gmail.com

phone +48 505 691 291

tytul

AKTUALNOŚCI


14 sierpnia 2018
250. rocznica uruchomienia poczty na Warmii przez biskupa Ignacego Krasickiego

Pocztę na Warmii uruchomił biskup Ignacy Krasicki, a ruszyła ona w pierwszych dniach stycznia 1768 roku. Stosowne zarządzenie wydał Ignacy Krasicki w 1767 roku, a wdrożeniem jego w życie zajął się biskupi ekonom, człowiek o niepospolitych zdolnościach administracyjnych, kanonik Tomasz Szczepański. Wspierał go burmistrz Braniewa Franciszek Oestreich. W dokumentach pocztę nazwano kursorią, a przewóz korespondencji pocztowym kursem. Centralny urząd pocztowy ulokowany został w Braniewie, w mieście leżącym na ruchliwym szlaku między Gdańskiem a Królewcem.

karnet


14 lipca 2018
XXI Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

arkusik


16 czerwca 2018
35. rocznica koronacji obrazu Matki Pokoju ze Stoczka Klasztornego

Bazylika w Stoczku Klasztornym została wybudowana przez Biskupa Warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego, jako wotum wdzięczności za podpisanie rozejmu ze Szwedami w dniu 12 września 1635 roku. Do wybudowanej świątyni w 1640 roku ksiądz Biskup sprowadził z Rzymu kopię Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore. W 1687 roku Obraz Matki Bożej otrzymał szatę ufundowaną przez kardynała Michała Radziejowskiego, bratanka króla Jana III Sobieskiego. Obraz Matki Pokoju został koronowany przez św. Jana Pawła II dnia 19 czerwca 1983 roku.

arkusik


1-2 czerwca 2018
XIV Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Pieśń „O Warmio moja miła”, skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego, została przyjęta przez Radę Miasta Olsztyna jako oficjalny hymn i hejnał miasta 20 czerwca 2000 roku.
2 czerwca to dzień, w którym olsztyniacy obchodzą święto swojego hymnu, ustanowione na pamiątkę jego prawykonania właśnie 2 czerwca 1920 roku w Olsztynie. Od kilkunastu lat rocznicę tego wydarzenia przypomina Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr organizując festiwal „O Warmio moja miła” organizowany w celu promowania hymnu Warmii, twórczości jego autora oraz regionu w kraju i na świecie.

Arkusz nalepek


12 maja 2018
Pielgrzymka władz wojewódzkich i samorządowych woj. warmińsko-mazurskiego do Świętej Lipki

Na mocy reformy samorządowej 20 lat temu wyodrębniono w Polsce 16 województw, w tym województwo warmińsko-mazurskie. Rocznicę tą samorządowcy woj. warmińsko-mazurskiego postanowili uczcić pielgrzymką do Świętej Lipki. O wyborze celu pielgrzymki zdecydowała 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej dokonana przez ówczesnych kardynałów: Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski i Karola Wojtyłę - późniejszego papieża Jana Pawła II.

seria znaczków


9-14 kwietnia 2018
Krajowa Wystawa Filatelistyczna "665 lat Olsztyna i 100. rocznica odzyskania niepodległości Polski"logo MSiT27 października 2017
65 lat Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Filatelia Maltańska przygotowała komplet kart pocztowych pokazujących największe osiągnięcia polskich skoczków narciarskich zdobyte do roku 2017.

okłdaka do kartek pocztowych


24 września 2017
Odsłonięcie obeliska Rycerza ze Skajbot

Rycerz ze Skajbot to autentyczna postać historyczna. Był przywódcą powstania mieszczan przeciwko państwu krzyżackiemu. Powodem powstania były coraz to większe podatki nakładane przez zakon krzyżacki na mieszkańców Prus. W odpowiedzi na te represje 4 lutego 1354 roku wybuchł bunt przeciwko Krzyżakom. Na terenie Olsztyna przywódcą buntu został Baltazar ze Skajbot. Nakazał obrońcom zerwać most na fosie i zapowiedział, że zamek, póki będzie nim dowodzić, nie wpadnie w ręce krzyżackie.
Arkusik nalepek


Nowa siedziba Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim

kartka pocztowa


90. rocznica uznania Mazurka Dąbrowskiego za hymn państwowy

Hymn Polski w obecnym brzmieniu został ustanowiony 26 lutego 1927 r. w okólniku wydanym przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego. Słowa hymnu – zwanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech noszący później tytuł Mazurek Dąbrowskiego lub Jeszcze Polska nie zginęła – zostały napisane przez Józefa Wybickiego w 1797 r. w Reggio nell'Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej (obecnie północne Włochy) dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. Pieśń ta towarzyszyła polskim żołnierzom podczas kampanii napoleońskiej, a potem w czasie powstania listopadowego. W połowie XIX wieku stał się inspiracją dla wielu innych pieśni o podobnym charakterze.
Znaczek Kartka pocztowa


10 września 2017
Jubileusz 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi

W dniu 9 września 2017 r. zostanie uruchomiona „Poczta Samolotowa” organizowana z okazji 140 rocznicy objawień gietrzwałdzkich i 50-lecia koronacji obrazu MB Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi. Przelot odbędzie się na trasie Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn.
Gietrzwałd jest znany z powodu mających tu miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku objawień Najświętszej Maryi Panny. Objawienia łączono z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej w tutejszym kościele. 10 września 1967 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, przy współudziale metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły i biskupa warmińskkiego Józefa Drzazgi dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Sto lat po objawieniach, w 1977 r., biskup warmiński Józef Drzazga, na mocy dekretu Prymasa Polski i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, wydał dekret zatwierdzający objawienia gietrzwałdzkie jako wiarygodne, nie sprzeciwiające się wierze i moralności chrześcijańskiej. Jak do tej pory Gitrzwałd to jedyne miejsce na ziemiach polskich, w którym objawienia maryjne zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną.


15 lipca 2017
Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem 1410

Wydawnictwa poświęcone osobom zaangażownaym w powstanie inscenizacji największej bitwy w średniowiecznej Europie.
Inscenizacja jest częścią obchodów Dni Grunwaldu organizowanych przez gminę Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie. Skupia ona miłośników odtwarzania historii i jest jednym z największych elementów wytworzonym przez środowiska "historyczne" na terenie naszego kraju. Celem tego zgromadzenia jest krzewienie historii, odtwarzanie kultury, tradycji oraz rzemiosła dawnego. Od 1998 roku spotyka się na polach pod Grunwaldem ponad 3000 miłośników średniowiecza z całego świata.
Z tej okazji organizowana jest „Poczta Samolotowa” w dniu 15 lipca 2017 r. na trasie Klebark Wielki - Olsztyn - Grunwald.
widokowka arkusik

27 maja 2017
Konferencja naukowa "Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru"


Znaczki kartka

Olsztyńskie instytucje kulturalne

Wydawnictwa poświęcone olsztyńskim instytucjom kulturalnym

23 kwietnia 2017
Koncert w hołdzie Kopernikowi

Mikołaj Kopernik przebywał dwukrotnie w Olsztynie. Po raz pierwszy, gdy odbył trzyletnią kadencję administratorską, od 8 listopada 1516 do 9 listopada 1519, a następnie administrował dobrami kapituły w okresie od 23 stycznia 1520 do końca października 1521. Do obowiązków administratora należało zarządzanie dobrami kapituły katedralnej. Administrator na tych terenach zarządzał ziemią, pełnił władzę sądowniczą oraz odpowiadał za sprawy podatkowe. Doskonałym śladem takiej działalności są „Lokacje łanów opuszczonych”, czyli osadnictwo ludności na ziemi należącej do kapituły. W sumie Mikołaj Kopernik założył na Warmii aż 42 osady.
Arkusik kartka

28 lutego 2017
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Wystawa filatelistyczna z okazji 250 rocznicy uruchomienia poczty na Warmii przez biskupa Ignacego Krasickiego Wystawa ma miejsce w Muzeum Warmii i Mazur na zamku w Olsztynie.
Wystawa została otwarta 7 września 2018 r. i potrwa do 10 września. W dniach 12-26 września wystawę będzie można zobaczyć w Muzeum Nowocześności w Olsztynie.


Nasz nowy namiot rozstawiony w dniu pielgrzymki samorządowców woj. warmińsko-mazurskiego do Świętej Lipki.


Z A P O W I E D Z I

21. inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem 1410 w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 roku.


Zamów całoroczny kalendarz ze swoim zdjęciem.
Przy zamówieniu min. 100 szt. ceny hurtowe!

 

Przejdź do zakładki zamówienia.


POLIGRAFIA

Stowarzyszenie świadczy usługi poligraficzne oraz organizuje kompleksową obsługa wydarzeń aktualnych i historycznych.
Oferta poligraficzna obejmuje: katalogi szyte; teczki ofertowe; koperty; notesy; ulotki; plakaty; kartki pocztowe; wizytówki; zaproszenia; papiery firmowe itp.
Proponujemy konkurencyjne ceny!


Zakon Maltański

Zakon Św. Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstały w Jerozolimie ok. roku 1050, jest on zakonem świeckim, tradycyjnie o charakterze wojskowym, rycerskim, szlacheckim. Ma 12,500 członków; niektórzy z nich to Bracia Profesi którzy składali śluby posłuszeństwa. Inni kawalerowie i damy są członkami świeckimi, oddając się sprawowaniu chrześcijańskich cnot i dobroczynności. Rycerze Maltańscy wyróżniają się swoim zaangażowaniem w doskonaleniu duchowości w Kościele i pracy w służbie ubogim i chorym. Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, podsumowanymi w haśle Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę Dam i Kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej i działalność medyczną i społeczną. Obecnie, Zakon prowadzi działalność w przeszło 120 krajach.