kopertafilatelia.maltanska@gmail.com

phone +48 505 691 291

tytul
O   N A S

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MALTAŃSKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku na czas nieokreślony. Jego działalność skoncentrowana jest wokół upamiętniania ważniejszych wydarzeń z życia Kościoła i Zakonu Maltańskiego. Czyni to w formach przyjętych powszechnie w filatelistyce, a więc poprzez wydawanie m.in.: znaczków, stempli i pocztówek. W ten sposób, poprzez pamiątkowe walory filatelistyczne, propagowane są idee, którymi żyje Zakon Maltański, czyli przede wszystkim obrona wiary i służba ubogim, wyrażona chociażby w postaci kultu Jezusa Ukrzyżowanego oraz czci i wdzięczności wobec osoby św. Jana Pawła II. Ponadto wspiera działania i inicjatywy społeczne w obszarach kultury, edukacji i oświaty związane z upamiętnianiem rocznic narodowych, ważnych wydarzeń regionalnych, a także ogólnopolskich.
Stowarzyszenie wspiera aktywność społeczną skierowaną na dobroczynność i działania humanitarne.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000498821.

 

POLIGRAFIA

W roku 2017 Stowarzyszenie uruchomiło działalność poligraficzną.
Dzięki temu może świadczyć usługi poligraficzne polegające głównie na kolorowym druku cyfrowym.

Aktualna oferta to:
kartki pocztowe, koperty, notesy, ulotki, teczki ofertowe,
katalogi szyte, plakaty, wizytówki, zaproszenia i papiery firmowe.

Designed by Studio Projekt 2017